Dostępne formy kontaktu:
  1. Formularz: link
  2. Discord: link
  3. Discord (kontakt bezpośredni do właściciela): DoreK#1444
  4. E-mail: [email protected]
Uwaga! Przy kontakcie bezpośrednim z właścicielem należy pamiętać, że nie należy przy tej formie kontaktu załatwiać spraw związanych ze:
a) skargami, prośbami o cuboida czy wykonanie ticketu,
b) zgłaszaniem mniej poważnych błędów, niewpływających na stabilność serwera i majątek graczy,
b) składaniem podań rekrutacyjnych.
W przypadku naruszenia tej zasady, użytkownik może zostać od razu zablokowany.