REGULAMIN GLOBALNY MC-DCRAFT.PL
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 29.07.2020 02:15

Polityka prywatności: https://mc-dcraft.pl/privacy
§0 - Definicje
 1. Właściciel - osoba pełniąca rolę administratora, będąca właścicielem MC-DCraft.pl. Podejmuje najważniejsze decyzje, posiada także pełny dostęp do wszystkich serwerów oraz domen związanych z MC-DCraft.pl. Właścicielem jest DoreK.
 2. Administrator - osoby posiadające dostęp do wszystkich czynności moderacyjnych.
 3. Moderacja - osoby posiadające dostęp do różnych czynności moderacyjnych. W skład moderacji wchodzą osoby z rangami: ChatModerator, Moderator, SuperModerator.
 4. Użytkownik - każda osoba korzystająca z witryny i usług związanych z MC-DCraft.pl (np. serwer gry Minecraft, serwer Discord, itp.).
 5. Społeczność - w skład społeczności wchodzą wszyscy użytkownicy, wraz z moderacją i administracją.
 6. Majątek - określony w §4.
§1 - Zasady ogólne
 1. Każdy Użytkownik, z Moderacją włącznie, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. Wszelkie działania na szkodę MC-DCraft.pl są zabronione.
 3. Właściciel ma prawo do przeglądania logów, banowania, usunięcia przedmiotów/bloków gracza oraz wszelkich innych działań, które uzna za stosowne.
 4. Zakazuje się trollowania oraz omijania blokady konta.
 5. W przypadku błędu serwera/witryny Użytkownik ma obowiązek zgłosić błąd na forum, chyba że błąd dotyczy stabilności serwera lub bezpieczeństwu majątku graczy - w takim przypadku o błędzie należy dyskretnie poinformować administrację.
 6. Jeden Użytkownik posiadać może tylko jedno konto, chyba, że dostęp do poprzedniego konta został uniemożliwiony niezależnie od gracza i ekipy serwera.
 7. Współdzielenie kont jest zabronione.
 8. Pytanie o to, kiedy zgłoszenie, skarga, odwołanie czy podanie zostanie rozpatrzone jest surowo zabronione. Należy uzbroić się w cierpliwość.
§2 - Treść
 1. Administracja nie jest odpowiedzialna za treści wysyłane przez użytkowników.
 2. Zakazuje się zamieszczania adresów do podmiotów stanowiących konkurencję dla MC-DCraft.pl (np. inny serwer Minecraft) bez zgody Administratora.
 3. Niedozwolone jest wysyłanie treści pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem.
 4. Obrażanie innych Użytkowników, spamowanie, floodowanie czy notoryczne przeklinanie jest zabronione.
 5. Panuje zakaz propagowania komunizmu, skrajnego nacjonalizmu, faszyzmu, rasizmu, seksizmu, religii, homofobii.
 6. Nakazuje się pisanie poprawną polszczyzną, popełnianie notorycznych błędów ortograficznych jest karane.
 7. Notoryczne wysyłanie nieczytelnych lub niewyraźnych treści jest zakazane.
§3 - Serwer survival - zasady ogólne
 1. Dostęp na serwer mają osoby posiadające zakupioną grę Minecraft (tzw. premium). Osoby z piracką wersją gry nie mają możliwości grania na serwerze.
 2. Niedozwolone jest:
  a) posiadanie modyfikacji które mają wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Huzuni" lub "Wurst"),
  b) ingerencja w pliki gry, mająca wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Fullbright"),
  c) korzystanie z dodatkowych funkcji modyfikacji, mających wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. tryb jaskiniowy w modach typu "MiniMap").
 3. Próby pozyskania plików serwerowych, seeda (ziarna) czy światów są zabronione.
 4. Rejestracja wielu kont, zgodnie z §1 punktem 1, jest zakazana. Zakaz ten dotyczy TYLKO pojedynczych Użytkowników, zatem rejestracja kolejnych kont w przypadku np. członków rodziny jest dozwolona. Należy pamiętać o panującym zakazie współdzielenia kont.
 5. Moderacja ma obowiązek karać graczy którzy złamali regulamin zgodnie z taryfikatorem kar.
  1. ChatModerator powinien karać tylko za złamanie §2.
 6. Zakazuje się omijania systemu Anty-AFK, a także stosowanie budowli mających na celu omijanie systemu Anty-AFK.
 7. Zabronione jest zanieczyszczanie świata poprzez:
  a) zostawianie słupków na okres dłuższy niż 24 godziny, chyba słupek stanowi obecnie pomoc dla Użytkownika w wykonywaniu czynności na serwerze,
  b) budowanie elementów propagujących niezgodnych z polskim prawem oraz regulaminem serwera (§2) ideologii czy znaków.
 8. Zakazuje się zabudowywanie portali w sposób blokujący możliwość wydostania się z niego.
 9. Wykorzystywanie uprawnień rang VIP oraz rang moderacyjnych w celach innych niż przewidziane zastosowanie jest zakazane.
 10. Każdy gracz zobowiązany jest do zapoznania się z treścią komend /tut oraz /pomoc.
 11. Świadome, zamierzone wykorzystywanie błędów serwera i gry jest zabronione, zwłaszcza gdy błędy pozwalają na szybsze wzbogacenie się.
§4 - Serwer survival - Majątek
 1. W skład majątku wchodzą wszelkie przedmioty uzyskane przez Użytkownika, wirtualna gotówka (hajsy) Użytkownika, punkty życia Użytkownika, zawartość wszelkich skrzyń, piecyków stworzonych przez Użytkownika oraz budowle stworzone przez Użytkownika.
 2. Naruszenie majątku Użytkownika bez jego zgody (np. podpalenie go z wyłączonym trybem walki, zniszczenie budowli, kradzież zawartości skrzyń) jest zabronione.
  1. W przypadku, gdy Użytkownik zginął i jego przedmioty zostały przejęte przez innego Użytkownika, nie jest on zobowiązany do ich zwrotu.
  2. Jeśli spór dotyczący naruszenia majątku został rozwiązany przez wszystkie strony konfliktu, a sprawca nie złamał wcześniej zasad dot. majątku, kara dla sprawcy nie jest przewidywana.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Właściciel ma prawo do rozebrania budowli nieaktywnych Użytkowników. Zabezpieczony teren zostanie usunięty, a przedmioty pochodzące z rozbiórki zostaną schowane w DCraftowym Magazynie Depozytowym, znajdującym się w okolicach zerowych współrzędnych. Aby doszło do rozbiórki, spełnione zostać muszą poniższe warunki:
  a) gracz musi być nieaktywny co najmniej 3 miesiące,
  b) powód rozbiórki musi zostać uzasadniony,
  c) musi zostać napisana prośba o rozbiórkę w wyznaczonym do tego dziale,
  d) Właściciel wyrazi zgodę na wykonanie rozbiórki.
 4. Administracja nie jest odpowiedzialna za utratę majątku w wyniku lagów i błędów serwera.
 5. Niedozwolone jest naruszanie zawartej między Użytkownikami umowy handlu (zawartej poprzez np. ustalenie sprzedaży na czacie).
§5 - Usługi płatne
 1. Wszelki zysk pochodzący z płatnych usług przeznaczony jest tylko i wyłącznie na rozwój i utrzymanie MC-DCraft.pl.
 2. Dostęp do zakupionej usługi może zostać zabrany w przypadku naruszenia §3.9 regulaminu.
 3. Administracja nie jest odpowiedzialna za utracenie dostępu do usługi z winy Użytkownika (np. otrzymanie blokady konta po zakupie płatnej usługi).
 4. W przypadku gdy gracz zakupił usługę i jej nie otrzymał należy o tym poinformować Administratora za pośrednictwem dostępnych metod kontaktu.
 5. Regulamin usług SMS Premium dostępny jest pod tym adresem.
 6. Formularz do reklamacji usług SMS Premium dostępny jest pod tym adresem.